Author: rucmelire

מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות מגברים אוספות את עצמן באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי – צור בנות עם עבודה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים מספקים שירותים ישירות ישירות לנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית עבור העובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי רק